Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op contracten over htttp://3d-druck.online gesloten. Tenzij anders overeengekomen, worden de door u gehanteerde voorwaarden tegengesproken.

2) Een consument in de zin van deze verordening is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat met particuliere belangen. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon die bij het sluiten van de rechtshandeling handelt in het belang van zijn professionele of commerciële belangen.

§ 2 Totstandkoming van het contract

1) Het onderwerp van het contract is de verkoop van goederen.

2) Met het aanbieden van een product in onze winkel doen wij onze klanten een bindend aanbod om een ​​koopcontract af te sluiten.

3) Alle producten die bedoeld zijn om te kopen, worden door de klant in de "winkelwagen" geplaatst. Na het invoeren van de persoonlijke gegevens en betalingsinformatie, heeft de klant de mogelijkheid om alle ingevoerde informatie te controleren. Door de bestelling te verzenden door op de daarvoor bestemde knop te klikken, verklaart de klant dat hij het aanbod juridisch bindend aanvaardt. Het koopcontract is daarmee gesloten. Met de betalingsmogelijkheid via betalingsdienstaanbieders zoals PayPal of Sofortüberweisung wordt de klant doorgestuurd van onze onlineshop naar de website van de aanbieder. Na het invoeren van alle benodigde gegevens, wordt de klant teruggeleid naar onze winkel.

4) De verzending van alle informatie in verband met het sluiten van het contract vindt automatisch plaats via e-mail. De klant dient er daarom voor te zorgen dat het bij ons opgeslagen e-mailadres bereikbaar is.

§ 3 Eigendomsvoorbehoud en Retentierecht

1) Een retentierecht kan alleen door de klant worden uitgeoefend als het geen claim is die voortvloeit uit dezelfde contractuele relatie.

2) De goederen blijven eigendom van de winkelier totdat de koopprijs volledig is betaald.

§ 4 Aansprakelijkheidsbepalingen

1) Wij zijn volledig aansprakelijk voor schade aan lichaam of gezondheid, evenals in geval van opzet en grove schuld. Bovendien, in het geval van frauduleuze verhulling van een gebrek en in alle andere wettelijk gereguleerde gevallen. De aansprakelijkheid voor gebreken in het kader van de wettelijke garantie vindt u in de betreffende regeling in onze klanteninformatie.

2) Als essentiële contractuele verplichtingen niet worden nagekomen, is de aansprakelijkheid van de onlineshop in geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare, contractspecifieke schade.

3) In geval van niet-nakoming van onbeduidende verplichtingen die voortvloeien uit het contract, is aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuim uitgesloten.

4) Er is geen aansprakelijkheid voor de constante beschikbaarheid van deze website en de goederen die erop worden aangeboden.

§ 5 Rechtskeuze

1) Duits recht is van toepassing. De bepalingen van het VN-kooprecht zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

§ 6 Geschillenbeslechting

1) De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), dat beschikbaar is onderhttp://ec.europa.eu/odris beschikbaar.

§ 7 contracttaal, opslag van contracttekst

1) De contracttaal is Duits.

2) We slaan niet de volledige tekst van het contract op. Klanten kunnen dit elektronisch opslaan voordat ze de bestelling plaatsen met behulp van de afdrukfunctie van de browser.

§ 8 Prijzen en betalingsvoorwaarden Kenmerken van de goederen

1) De getoonde prijzen en de verzendkosten zijn brutoprijzen.

2) Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn expliciet gemarkeerd of worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en komen bovendien voor rekening van de klant, tenzij gratis levering is beloofd.

3) De beschikbare betaalmethoden worden op onze website of in de betreffende artikelomschrijving weergegeven, maar uiterlijk in het laatste bestelproces bij de "kassa". Tenzij anders vermeld, zijn de betalingsaanvragen uit het contract onmiddellijk opeisbaar.

4) De essentiële kenmerken van de goederen en / of diensten zijn te vinden in de artikelomschrijving en de aanvullende informatie op onze website.

§ 9 Leveringsvoorwaarden

1) Leveringsvoorwaarden, levertijden en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder de betreffende link in onze onlineshop of in de betreffende artikelbeschrijving.

2) Voor consumenten gaat het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging van de verkochte goederen tijdens verzending pas over wanneer de goederen aan de klant worden overgedragen. De regeling is van toepassing ongeacht of de zending verzekerd of onverzekerd is.

§ 10 Wettelijke garantierechten

1) De wettelijke garantierechten bestaan.

2) De consument wordt verzocht de goederen bij aflevering op volledigheid, duidelijke gebreken en transportschade te controleren en de winkelier zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke garantieclaims.

Bron: Deze algemene voorwaarden en klantinformatie voor online winkels zijn tot stand gekomen met het indienen vanWebsite-Tutor.comgemaakt.

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met artikel 14, lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden onder https://ec.europa.eu/consumers/odrvind. Wij zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.