Terugbetalingsbeleid

Herroepingsrecht

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (Mr. 3d-druck-models Thomas Dürbeck, Heiligendwiesen 55, 92318 Neumarkt, telefoonnummer: 091815207345 , E-mailadres: info@3d-druck.online) door middel van een duidelijke verklaring (bv. Een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, hebben we u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 • Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

   

  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten

  - voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
  - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
  - voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die op zijn vroegst 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  - voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

  Bij overeenkomsten vervalt het herroepingsrecht voortijdig

  - voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als hun verzegeling na levering is verwijderd;
  - voor de levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
  - voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien de verzegeling na levering is verwijderd.

Modelformulier voor herroeping

 

(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Bij
Dhr
3D-Türbeck Thomas Dürbeck
Heiligenwiesen 55
92318 Neumarkt

E-mailadres: info@3d-druck.online

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen bij schriftelijke kennisgeving)

- datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.